недеља, 26. јануар 2014.

GPS- Globalni sistem pozicioniranja, kako radi i njegova primena u različite namene

GPS je skraćenica od GOBAL POSITIONING SYSTEM (globalni sistem pozicioniranja), baziran na navigacionom sitemu sačinjenom od 24 satelita koji kruže oko zemlje i komuniciraju sa prijemnicima (risiverima) na zemlji. Orbita satelita je u proseku 12000 milja iznad površine zemlje i svaki pravi dva kompletna kruga oko zemlje u toku 24 sati.  GPS sateliti kontinuirano (stalno) emituju prijemnicima na zemlji digitalne radio signale koji sadrže podatke o satelitskim pozicijama i tačnom  vremenu.
Sateliti su opremljeni atomskim satovima koji rade sa preciznošću do milijarditog dela sekunde.
Risiveri zahvaljujući preciznom merenju vremena, na zemlji znaju (kalkulišu) koliko je signalu potrebno da stigne do njih (zna se da signal putuje brzinom svetlosti a zna se i vreme putovanja signala) to jest koje je rastojanje satelita od risivera .  Koristeći tri satelita, GPS računa geografsku širinu i dužinu prijemnika (risivera), bazirano na tome gde se seku tri zamišljene svere kojima su ta tri satelita centri. Korišćenjem četvrtog satelita, GPS može da odredi i nadmorsku visinu prijemnika.
GPS je prvobitno razvijen od strane Američkog Ministarstva Odbrane. Pre nego što je našao civilnu primenu, GPS se kristio za potrebe lociranja vojnih resursa u svim vremenskim uslovima.
Zatim je primena proširena u civilne svrhe kao što je kartografija, šumarstvo, istraživanje mineralnih resursa, praćenje ponašanja divljeg ivotinjskog sveta, monitoring kretanja ljudi, vozila, stvari, i omogćavanje preciznog tajminga na svetskom nivou.

Tako danas mnoge kompanije pruzaju usluge praćenja vozila, tako smo u mogućnosti da imamo preciznu navigaciju u svom vozilu, i lako se snalazimo u velikim a nepoznatim gradovima i terenima.

Jednom rečju, ako imate GPS uredjaj, prijemnik, kod sebe, u svakom momentu vaša lokacija je poznata, a sve ostale dodatne opciju su stvar mogućnosti softvera koji koristite.Detaljnije možete videti ovde!

Pogledajte još:

Korišćenje Google Street View aplikacije na Android telefonu

Нема коментара:

Постави коментар