четвртак, 08. мај 2014.

Добро дошли на Портал еУправа Републике Србије!
 У складу са општим развојем електронског пословања, информисања и пословне комуникације на нивоу Европске Уније развијен је Портал еУправа Републике Србије !
Које су предности овог портала? Намењен је грађанима привреди и државним,општинским и јавним институцијама.
Не морате стајати у редовима ради заказивања термина или преузимања образаца, искористите предност електронског пријављивања и попуњавања из удобности вашег стана или радног простора.
Које све услуге и институције су на располагању проверите на самом порталу:
http://www.euprava.gov.rs/

еУслуге

На овој страни можете приступити услугама електронске управе.
Услуге су подељене на услуге за грађане и привреду.
Услуге можете претраживати преко животних области и ситуација, кликом на одговарајућу икону.
До жељене услуге можете доћи и преко линкова за преглед, по почетном слову назива услуге или преко назива надлежног органа државне управе који пружа услугу.
Можете користити и класичну претрагу уносом дела речи или целе речи из назива услуге у поље које се налази у горњем десном углу стране и кликом на дугме поред.
Уколико услуга садржи оригинални образац, то је назначено симболом .
Уколико се услуга може извршити електронским путем, то је назначено симболом .
Извршавање неких електронских услуга доступно је само корисницима пријављеним путем електронског сертификата, у зависности од потребног степена аутентификације који захтева орган државне управе који пружа услугу. На страни Технички услови можете се упознати са техничким предусловима за извршавање електронских услуга на Порталу које захтевају коришћење електронског сертификата.


услуге

 • Продужење регистрације возила на овлашћеним техничким прегледима (услуга намењена физичким лицима) - Министарство унутрашњих послова Републике Србије
 • Заказивање термина за подношење захтева за регистрацију возила - Нови Сад - Министарство унутрашњих послова Републике Србије
 • Заказивање термина за подношење захтева за личну карту и пасош - Нови Сад - Министарство унутрашњих послова Републике Србије
 • Заказивање термина за подношење захтева за личну карту и пасош - Ниш - Министарство унутрашњих послова Републике Србије
 • Заказивање термина за подношење захтева за личну карту и пасош - Панчево - Министарство унутрашњих послова Републике Србије

најновије услуге

 • Завод за интелектуалну својину - УНИВЕРЗАЛНА УСЛУГА - Завод за интелектуалну својину Републике Србије
 • Замена старе возачке дозволе за нову (картичну) - Министарство унутрашњих послова Републике Србије
 • Издавање временске дозволе за међународни јавни превоз ствари домаћем превознику - Министарство саобраћаја
 • Раздужење вожње обављене ЦЕМТ дозволом за међународни јавни превоз ствари домаћем превознику - Министарство саобраћаја
 • Раздужење појединачне дозволе за међународни јавни превоз ствари домаћем превознику - Министарство саобраћаја 

Пореске управе Републике Србије: Е-ПОСЛОВАЊЕ ИнформацијеОд 01. априла 2012. године, свим ПДВ пореским обвезницима, омогућено је електронско подношење ПДВ пријава преко Интернет портала Пореске управе Републике Србије (https://eporezi.poreskauprava.gov.rs/). Овим је успешно завршена пилот фаза, у којој је електронско подношење ПДВ пријава било омогућено само одређеној групи пореских обвезника.
Пореска управа Републике Србије је, у мају 2011. године, свим ПДВ обвезницима поштом послала образац пријаве за е-пословање са упутством на полеђини. После тога је почео поступак регистрације за електронско пословање и до сада је регистровано приближно 25.000 ПДВ пореских обвезника. Поступак регистрације пореских обвезника за електронско пословање је и даље отворен, а треба нагласити да је регистрација као и електронско пословање могућност али не и обавеза пореских обвезника.
За приступ електронском сервису посредством Интернет портала Пореске управе, потребан је квалификовани електронски сертификат, а сам процес подношења ПДВ пријаве бива праћен одговарајућим порукама сервиса на систему. После приступа електронском сервису, порески обвезници могу погледати детаљно корисничко упутство, обавештење о евиденционом броју поднете пореске пријаве, као и статус пријаве.
Очекујемо да ће Пореска управа, на бази свог стратешког циља остварења електронске комуникације и омогућавања електронских услуга свим пореским обвезницима, у наредном периоду развити сервисе за потпуно електронско пословање.

Све потребне информације везане за електронско пословање порески обвезници могу наћи:
на Интернет страници Пореске управе Републике Србије:
позивом Контакт центра Пореске управе на број телефона:
0700 700 007
или ако позивате са мобилног телефона на број:
011 33 10 111.
13.06.2011.год.
 • Поступак регистрације пореских обвезника за електронско пословање је и даље отворен и одвија се на већ раније дефинисан начин, а заинтересовани ПДВ порески обвезници могу овде преузети образац ПЕП, попунити га и предати матичној ПДВ филијали.
 • Након приступа електронском сервису (https://eporezi.poreskauprava.gov.rs/) путем електронских сертификата, на истом месту порески обвезници могу најпре погледати детаљно корисничко упутство, а након подношења могу видети обавештење о евиденционом броју поднете пореске пријаве (које могу одштампати), као и статус пореске пријаве.
 • Приступом електронском сервису и уношењем ПИН-а, порески обвезници условно речено прелазе у зону одговорности Пореске управе, када ће сам процес подношења ПДВ пријава бити праћен и одговарајућим порукама сервиса. Пре овога, постоји могућност постојања других проблема као нпр  лоша инсталација подршке за електронске сертификате у ком случају предлажемо да се порески обвезници обрате својим сертификационим кућама.
 • У овој фази велики порески обвезници не могу путем електронских сертификата на овакав начин комуницирати са Пореском управом из разлога што је овим обухваћен само процес подношења ПДВ пријава, а да се целокупно њихово пословање са Пореском управом ослања на „стари начин комуникације“ преко https://www.poreskauprava.gov.rs/PUOnline/; тј. у овом тренутку нисмо предвидели ову двојаку могућност. 
 • Подношење ПДВ пријаве преко портала Пореске управе је могућност и у овом тренутку не спречава друге варијанте (нпр постојећи начин подношења преко портала ПКС-а).
 • Уколико порески обвезници поднесу ПП ПДВ пријаву у папирном облику, нису у обавези да то ураде и електронским путем.
01.06.2011.год.
 • Електронски сервис за подношење пореских пријава за порез на додату вредност (ПП ПДВ) је доступан у складу са раније дефинисаном динамиком.
 • У пилот (почетној)  фази,  Пореска управа ће ограничити број корисника поменутог електронског сервиса из разлога неочекивано великог интересовања исказаног кроз број већ пристиглих ПЕП образаца, односно број регистрованих пореских обвезника за електронско пословање.
 • Пореска управа ће вас на овом месту, о актуелностима из ове области  у наредном периоду, редовно обавештавати.
 • Интернет адреса електронског сервиса за подношење пореских пријава је: https://eporezi.poreskauprava.gov.rs/
 
______________________

Достављање попуњеног ПЕП обрасца је могућност ПДВ обвезника, а не и обавеза (порески обвезник није у обавези да врати непопуњен образац).
У првој фази, Пореска управа ће омогућити регистрацију само ПДВ пореских обвезника (само њима је и поштом послата ПЕП пријава).
Регистрација осталих пореских обвезника за е-пословање биће извршена у следећој фази.
Предвиђено је да ПДВ обвезници доставе ПЕП образац (за регистрацију) искључиво ПДВ матичним филијалама, а Пореска управа ће их накнадно обавестити о извршеној регистрацији.
За само е-пословање са Пореском управом потребно је да порески обвезник (у првом тренутку Законски заступник из ПЕП пријаве) у међувремену прибави (уколико већ не поседује) електронски сертификат од стране овлашћених сертификационих тела. Пореска управа ће омогућити аутентификацију за те електронске сертификате. Колико је нама познато тренутно постоје следећа овлашћена сертификациона тела: Привредна комора, МУП, ПТТ, HALCOM.
Званичан списак регистрованих сертификационих тела је доступан на Web страни: http://www.mtid.gov.rs/aktivnosti/euprava/elektronski-potpis/registar-sertifikacionih-tela/
Порески обвезници ће моћи у наредном периоду да пословање са Пореском управом врше као и до сада: предавањем папирних образаца.
Е-пословање са Пореском управом је бесплатно; евентуално могу постојати трошкови издавања/коришћења електронских сертификата о чему се можете обавестити код овлашћених сертификационих тела.

Pogledajte još:

Korisni programi!!!

Нема коментара:

Постави коментар

Postavite pitanje!