уторак, 23. септембар 2014.

Napravite sopstvenu mobilnu aplikaciju bez programerskog znanja

Ekspanzija smart mobilnih uređaja je u punom zamahu, gotovo toliko snažnom da ozbiljno počinju da zamenjuju računare, a tako se i predviđalo. Znači za svaku grupaciju korisnika već su napravljene aplikacije, za koju bi oni bili zainteresovani. Svaki ozbiljan sajt, biznis, ima pod istim imenom i mobilnu aplikaciju, kako bi klijenti, korisnici, mogli da prate novosti, naručuju robu, prate kretanja na berzi, prebacuju sredstva itd, itd.
Kao što je sa web dizajnom klasičnih sajtova slučaj, tako su naravno odmah stvorene mogućnosti da svako ko želi svoje prisustvo u mobilnom svetu, to može da ostvari bez ikakvog programerskog znanja.
Tu uslugu vam pruža sajt www.como.com , naravno zavisno od paketa koji izaberete ,morate da platite nadoknadu za tu uslugu. 
Mi smo isprobali i eksperimentalno napravili mobilnu aplikaciju KOMPJUTERIJA:
U sklopu vaše mobilne aplikacije na raspolaganju je pun paket svih aktuelnih internet servisa:
Facebook, Tweeter, Amazon, web prodavnica, kontakt forma, itd, itd.


Kada ste izabrali sve što smatrate atraktivnim za vašu aplikaciju, imate mogućnost da istu postavite i na neku od prodavnica: Google Play ili App Store i Amazon:Vidite da je na raspolaganju i opcija da izaberete koje će biti ime vašeg domena.

Znači u današnje vreme kada se sve promene ubrzavaju do vrtoglavih brzina, i kada su neke od njih od esencijalnog značaja za naš opstanak, moram da držimo korak sa svim trendovima.
Prema tome za svakog ko ima svoju grupaciju klijenata, kupaca ili korisnika, važno je da vas imaju na raspolaganju u svom džepu i da praktično ne gubite kontakt sa njima, a to je u današnjem modernom marketingu glavna premisa. 

Pročitajte još:

Šta treba da znate o SMART mobilnim telefonima?

субота, 13. септембар 2014.

Zašto se vaš laptop pregreva?

Nije redak slučaj da posle izvesnog vremena laptop počne da se greje više nego što je "normalno", i onda čujete kuler (ventilator) kako naglo povećava broj obrtaja, to jest počne da duva snažno kako bi ga "ohladio".
Kuler  sa senzora temperature dobija izveštaj o temperaturi pojedinih komponenti i ako su povećane on duva jače jer njegova uloga jeste da izduvava topao vazduh kroz rešetkaste ili mrežaste otvore na kućištu.
Šta je najčešći uzrok pregrejavanja laptopa? Pa prvi najčešći jeste:
  • Prašina se nagomila oko ventilatora i otvora kroz koji on izduvava, pa  normalna cirkulacija vazdušne struje   ili biva otežana ili dodje do blokade ventilatora
  • Prašina se nagomila na komponentama koje se inače greju pa pravi prepreku normalnoj transmisiji toplote.
  • neispravna baterija laptopa.
  • neispravnost neke komponente.

Ako se laptop zaista pregrejava može da dodje do njegovog restartovanja ili gašenja. Prema tome prema ovom problemu se treba odnositi koa prema nečemu kad mora urgentno da se deluje, kako ne bi nastupile ozbiljne posledice tipa otkazivanja (izgaranja) neke komponente, pa samim tim i otkazivanja laptopa.

Prva stvar koju treba preduzeti jeste locirati izvor povišene temperature u samoj fizičkoj arhitekturi laptopa. Pored toga što laptop izduvava topao vazduh kroz otvore na kućištu koji su za to i predviđeni, dodirom kućišta rukom u nekim slučajevima se može osetiti deo mašine koji se greje više nego što je uobičajeno.
 Čak i ako uspete da locirate izvor, rasklapanje laptopa je neminovno a ovde ćemo da vas upoznamo sa svim ključnim komponentama i potencijalnim izvorima problema:

 
Sl.1. MATIČNA PLOČA LAPTOPA

Na ovoj slici ne možete videti procesor i grafičkički čip zato što su prekriveni toplotno dobro provodnom metalnom pločicom na kojoj je bakarna šipka za odvođenje toplote sa procesora i grafičkog čipa do metalnog hladnjaka u koji duva ventilator.
Izmedju čipova (procesorskog i grafičkog), nalazi se termalna pasta čija je uloga da omogući bolju toplotnu transmisiju, odvođenje na metal.

Ako skinemo ovaj sistem za odvođenje i redukovanje toplote, pojaviće se čipovi:Znači kao što smo već rekli prvo što treba očistiti prašinu i to počev od kulera (ventilatora), tu zna puno prašine da se sakupi kao i na otvorima na kućištu gde se topao vazduh izduvava u spoljnu okolinu
Prašina se čisti četkom od prirodnih materijala (čekinja) kako ne bi stvarala statički elektricitet usled trenja. Statički elektricitet može da bude vrlo opasan kako za komponente tako i za matičnu ploču.
Zbog toga je potrebno znati i kako se rukuje elektronskim komponentama (kako se hvataju rukama), da ne bi došlo di pražnjenja nagomilanog statičkog elektriciteta i oštećenja komponente.

Kad ste očistili sistem za odvod toplote onda pristupate čišćenju pojedinih komponenti. 
Budući da su bile pod naponom komponente i matična ploča zbog naelektrisanosti pojačano gomilaju prašinu na sebi:Ram memoriju nikako ne treba hvatati preko kontaktnih pinova već je treba držati po obodima sa strane. Hard disk takođe ne treba dodirivati po elektronskom delu.

Matična ploča takođe zna da nagomila prašinu.

Ako ste već razmontirali sistem za hlađenje procesora i grafičkog čipa preporučuje se da promenite termalnu pastu koja se na njih nanosi kao medijum za lako predavanje toplote sistemu za hlađenje.

Ako se ustanovi da se neka komponenta preterano greje , običan korisnik tu neće moći da bilo šta uradi, problem treba da rešava stručno lice serviser.
Ukoliko nemate nikakvog iskustva i rasklapanje laptopa za vas nije preporučljivo, bolje to neka obavi servis umesto vas.
Nije dobro da komponente rade sa povećanom temperaturom pa ukoliko na laptopu radite zahtevne aplikacije (video igrice), koje znaju da dobro zagreju mašinu, preporučuje se da koristite specijalno postolje koje ima jedan ili dva ventilatora i kroz otvore na kučištu odozdo hladi vaš laptop.Toplote ključnih komponenti možet pratiti i preko različitih softvera koji postoje, to u slučaju kad znate da prašina nije razlog pregrevanja vašeg laptopa.
Ne preporučuje se postavljanje laptopa na mekim podlogama (krevet, ćebe) koje zatvore izduvne otvore na kućištu i onemoguće normalan protok vazduha.

Ukoliko imate problem sa radom laptopa, ili neispravan laptop u našem servisu rešavamo sve:
 http://kompjuterija-servis.tk/

Pročitajte još:

Kako odabrati laptop računar?

четвртак, 04. септембар 2014.

Testirajte vaš hard disk (HDD) ukoliko postoji sumnja u njegov korektan rad

Vaš operativni sistem smešten je (instaliran) na hard disku računara. Hard disk po svojoj prirodi jeste sklop elektronskih i mehaničkih komponenti. Dakle sastoji se iz elektronskog i mehaničkog dela.
Stručnjaci su se složili da rotitirajući čvrsti magnetni disk jeste na neki neačin slaba tačka u pouzdanosti  rada ove izizetno važne komponente.

HardDiskAnatomy.jpg
"HardDiskAnatomy" by Original uploader was Ben pcc at en.wikipedia - Transferred from en.wikipedia. Licensed under Public domain via Wikimedia Commons.


Znači svi podaci sa vašeg računara upisuju se na rotirajući magnetni disk koji je deo vašeg hard diska. Otkazivanjem motora koji pokreće disk, on je van funkcije. isto tako i otkazivanjem elektronskog dela, koji upravlja mehanikom i vrši transfer upisanih i pročitanih podataka kao i njihovu sistematizaciju i klasiifikaciju.

Naravno upisani podatci u većini takvih neželjenih slučajeva ostaju zabelešeni na disk pa je njihovo spašavanje delimično ili potpuno moguće, ali se postavlja pitanje kolika će biti cena.

Kao jedna solucija za bezbednije smeštanje operativnog sistema u novije vreme se on instalira i na SSD , koji nema pokretnih mehaničkih delova, a takodje je memorijski magacin odnosno fleš memorijski čip.

Druga sigurnosna mera u čuvanju vaših podataka je uraditi BACKUP na nekom Cloud serveru i stalno ga ažurirati.

Znači izizetno je važno da znamo u kakvom zdravstvenom stanju je naš HARD DISK.
Postoje mnogobrojni softveri za to a ovde ćemo da predstavimo HD TUNE:


Ovaj softver prilično detaljno analizira rad vašeg hard diska i upozorava na eventualne nepravilnosti ili slabosti.

Počev od temperature harda, pa preko sledećih stavki:

- Benchmark analitike
- Opšte informacije
- Health (opšte stanje harda)
- Error scan - logička ispravnost (raspoloživost) memorijskog prostora diska

Na zvaničnom sajtu možete da preuzmete softver u trail ili pro verziji, kao i da se informišete o značenju i mogućnostima:
Kao što vidite možete da testirate i HDD i SSD .
Naravno postoje i mnogi drugi softveri za proveru HDD-a, jedostavno pretražite Google i odaberite onaj gde se najbolje snalazite. :).

PORUČITE HARD DISK !!!


Pogledajte još:

Sve što treba da znate o SSD-u - Kompjuterskom Drajvu bez pokretnih delova

RAM Memorija- Random Access memory- tajming i karakteristike RAM memorije