Rečnik kompjuterskih pojmova

A
 Android-Operativni sistem za smart mobilne uređaje (mob.telefon, tablet računar), razvijen od strane kompanije Google 
Animacija (Kompjuterska animacija)-Formiranje kontinuiranog niza imidza koji se neznatno razlikuju jedan od drugog, ali povezanim pregledom simuliraju, stvaraju vizuelni efekat neke pojave ili procesa.
Application- aplikacija, izvršni program
ASCII (American Standard Code for Information Interchange)
 AC (alternating current) naizmenicna struja
Access Point- uređaj kao što je bežični ruter, koji predstavlja pristupnu tačku za konektovanje na mrežu, internet 
ADSL- Asimetrična digitalna pretplatnička linija
AMD -(Advanced Micro Devices) Americka multinacionalna kompanija za poluprovodnicku tehnologiju, smestena u Kaliforniji (Sannyvale). Glavni konkurent kompaniji Intel  proizvodnji kompjuterskih procesora
AGP- Accelerated Graphics Port- Port na grafičkoj kartici računara u analognom sistemu prenosa signala. Sada ga zamenjuju DVI portom (Digital Video Interface)
Antivirus- softver za zaštitu personalnog računara, servera ili mreže računara i drugih IT uređaja od neovlašćenog pristupa. 
autorun- sposobnost samostalnog pokretanja (važi za softvere na CD/DVD medijima)
B
bar code- kod proizvoda čitljiv od strane mašine- skenera, u obliku niza crno-belih trakica, a širina svake trake ima brojnu težinu i tako skener vidi broj-šifru proizvoda.
bit - osnovna sastavna jedinica informacije u kompjuterskoj i digitalnoj komunikaciji
byte- informacija velicine 8 bita
Backup- kopija jednog ili više fajlova, sistema fajlova, kreirana kao alternativa u slučaju oštećenja ili gubitka istih
BIOS (Basic Input Output System)- Osnovni ulazno izlazni sistem u protoku podataka racunara
 broadband-sirokopojasni propusni opseg u prenosu podataka;
Browse - pregledanje, pretraživanje
Browser -internet pretraživač (Mozila Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera...) 
Button - dugme
Buffering- privremeno memorisanje, priprema za reprodukciju kod multimedijalnih sadržaja 
Bluetooth- Blutut je bežično povezivanje dva uređaja, radi razmene podataka na kratkom rastojanju, naravno uređaji treba da budu hardwerski opremljeni ovim kontrolerom. 
Blue Ray Disk- Format Optičkog diska predvidjen da zameni DVD disk zbog većeg kapaciteta u smislu mogućeg  skladišnog volumena podataka.    
Boot Camp- Alikacija na Mac računaru predvidjena za paralelno instaliranje Windows-a na njemu
C
CPU (Central Processor Unit) - Centralna Procesorska Jedinica; 
chip- integrisano elektronsko kolo
cash- termin vezan za memoriju, prihvatna memorija
computer - računar
CODE: proces dodeljivanja koda (skupa digitalnih vrednosti) necemu, u cilju klasifikacije ili identifikacije.
 connect- povezati se, konektovati se na internet
col-  1 col (inch) = 25,4mm
crossfire- upotreba više GPU istovremeno, rešenje razvijeno od strane AMD-ATI Technologies, podrazumeva upotrebu i do 4 grafičkih procesora na jednom kompjuteru. 
cracking- krakovanje- crack (krak)- je mini softver (softverska zakrpa) napravljena za modifikovanje zaštite glavnog softvera- krakovanju se pribegava da bi se aktivirao softver koji je trail verzija, ili password-om zaštićen.  
CMOS- Čip na matičnoj ploči računara gde je memorisan BIOS 
Cloud computing- računarski izraz za mrežu velikog broja servera međusobno povezanih radi iskorišćavanja odgovarajućih pojedinačnih mrežnih i računarskih resursa. 
Cookies- kolačići- paket podataka poslat sa nekog sajta koji pretražujemo u naš web pretraživač . Kad god ponovo posetimo taj sajt (sa kog smo primili kuki) šalje se informacija na server tog sajta o našoj aktivnosti na netu, 
D

DDR SDRAM (Double data rate synchronous dynamic random-access memory) -Opis RAM memorije
Dual Core - opis za procesor sa dva jezgra 
Displey-uredjaj za vizuelnu komunikaciju sa posmatracem (CRT, LCD, LED. Plasma)
Direct X- skup programskih aplikacija za multimedijalnu primmenu (video igrice) 
DVD-Digitalni video disk, optička jedinica (lasersko čitanje + (opciono) narezivanje (DVD RW) diska.
Driver-drajver- upravljač hardverom računara
download- prezimanje sadržaja, podataka, sa web-a- interneta 
DOS- MS DOS-  Microsoft Disk Operating System- operativni sistem predvidjen za x86 bazirane računare.
 Domain name- domen, ime domena-  jedinstveno ime koje identifikuje neki internet resurs kao što je web sajt. To je identifikaciona reč (string) koja definiše administrativnu autonomiju, autoritet i kontrolu te adrese na internetu. 
E 

enable- omoguciti
Encryption - proces encodiranja informacija da se onemoguci citanje od strane neovlascenih
Enter - pokretanje izvršenja neke komande, otvaranje, ulaz, slanje podataka
E-mail : elektronska pošta
Excel-program za tabelarni prikaz podataka - autor: Microsoft 
Е-Uprava- elektronsko obavljanje administrativnih poslova prijavom preko portala E uprava. 
ECC memorija- Error-correcting code memory- kompjuterska memorija koja ima sposobnost da koriguje oštećene podatke, a koristi se tamo gde nema tolerancije na grešku. To može da bude za potrebe nauke, ili osetljivih upravljačkihsistema gde greška može da izazove nesagledive i nepopravljive posledice. 
 F  
File- kompjuterski resurs za skladištenje informacija , podataka
Fingerprint reader- čitač otiska prsta (komponenta računara za autorizaciju korisnika)
File format- je standardni način kodiranja (šifrovanja), formatiranja informacija, radi njihovog skladištenja u računar. Neki od naj poznatijih formata su:

AIFF      
Animated GIF
Batch File            
Bitmap 
BMP     
CDFS     
DLL        
eBook  
EXIF      

GIF        
JPEG     
JSON    
MP3      
MPEG  
Page Layout      
PDF       
PNG      
PostScript           
Raster Graphic 
Raw File              
RTF        
Swap File            
TIFF       
Torrent
Vector Graphic 
WAVE  
XMP     
Zip
Folder - fascikla, skladište više fajlova
Font - stil za slova na računaru (tipografski definisano)
Form factor- termin koji se koristi u kompjuterskoj industriji za opis oblika i veličine kompjuterskih komponenti.
Facebook- društvena mreža, websajt, sa preko milijardu korisnika
Firewall- odbrambeni "zid" za neovlašćeno korišćenje podataka
Firmware- program ili set instrukcija memorisanih na nekom hardveru, od strane samog proizvodjača. Instrukcije se odnose na to kako će dati hardver komunicirati sa drugim uredjajima.
Flash memory- memorijski čip za skladištenje podataka koji mogu biti brisani i reprogramirani, zamenjeni novim. 
FSB- Front Side Bus- kompjuterski komunikacioni interfejs, između procesora i ostale hardverske arhitekture.
  G
Google - vodeća IT kompanija na globalnom svetskom nivou
GPU-Graphic Processor Unit- Grafički procesor- Grafička procesorska jedinica
GIF-Graphic Interchange Format
GPS- Global Positioning System - Globalni sistem pozicioniranja
Gmail- Google-ov web mail servis
 
H
HTML-HyperText Markup Language -Programski jezik za kreiranje web sadržaja (sajtova)
 Hacker-osoba koja neovlašćeno koristi tudju intelektualnu ili materijalnu svojinu, koristeći pritom  sopstvena ili tudja softverska rešenja ili tudje postupke, protokole, šifre, često falsifikujući i tudji identitet.
 Hard disk drive (HDD)- tvrdi disk, fundamentalna komponenta računara ili informacionog sistema za pohranjivanje digitalnih podataka, koja se sastoji od mehaničke i elektronske funkcionalne celine.
HDMI- High-Definition Multimedia Interface  je kompaktan audio/video interfejs za transfer enkriptovanih nekompresovanih digitalnih audio/video podataka; ( npr sa HDMI kompatibilnog uredjaja na monitor, video projektor, ili digitalni televizor.
hotspot - podešavanje nekog uređaja tako da svoju internet konekciju deli sa drugim uređajima putem WiFi tehnologije.
Hosting- usluga koja omogućava kreiranje, skladištenje i upravljanje sopstvenim web sadržajem (web sajt, blog)

I
inch -  1 col (inch) = 25,4mm
IP- internet protokol
IP adresa- IP kod koji se sastoji od trocifrenih brojeva razdvojenih tačkama. Ip adresa se dodeljuje svakom računaru, IT uredjaju, koji je deo neke mreže, i ne mogu dva uredjaja u istoj mreži imati istu IP adresu. Postoli lokalna IP adresa i javna.
inbox- lokacija gde se smešta pristigla elektronska pošta, u svim programima za upravljanje elektronskom poštom (E-mail management)
Interfejs (interface)- Interfejs je zajednički granični medijum  izmedju dve PC komponente, ili izmedju korisnika i hardvera, a prilagodjen za razmenu informacija medju njima. Može da bude hardverski interefejs (džojstik, miš, tačskrin itd.) i softverski interfejs (BIOS, UEFI itd.).
J
Jack-džek- 
Java- programski jezik razvijen od strane kompanije  Sun Microsystems
Jumper-  Mali metalni konektor (most) koji se koristi za izmenu konfiguracije el. kola, hardvera.

 
K
Kbps-kilobita u sekundi- mera za brzinu protoka podataka
keyboard- tastatura
Kernel- Kernel je komponenta operativnog sistema koja upravlja komunikacijom izmedju hardvera i softvera nekog uredjaja.

L
LAN- Local Area Network- lokalna računarska mreža
LCD-  Liquid-Crystal Display- displey sa tečnim kristalima- pogledajte više! 
LED-  Light-Emitting Diode- Dioda koja emituje svetlost
Level- nivo
M
Mile -Milja je jedinica za merenje dužine, rastojanja; postoji nautička i kopnena milja
 nautička milja – 1852 m 
kopnena milja – 1609,344 m
Modem -skarćenica od modulacija-demodulacija - Modem je elektronski uređaj koji vrši konverziju digitalnog signala iz računara u telefonski signal i obrnuto.
motherboard- matična ploča
memory card- memorijska kartica- kartica za skladištenje, memorisanje digitalnih podataka (najčešći formati : SD, M2, XD..)
Motherboard-Matična ploča
Master device- Obično je hard disk (HDD) podešen kao "master" u PC sistemu.
N
NTFS- New Technology File System (by Microsoft)
Network- mreža
Northbridge- Čip na matičnoj ploči računara koji povezuje proesor (CPU) sa ostalim glavnim komponentama.
O
OEM- Original Equipment Manufacturer- Proizvedeno od strane originalnog proizvodjača
Operating system-Operativni sistem (softwerski paket za upravljanje nekim hardverom): Windows, Macintoch, Android, iOS, itd.
OLE- Object Linking and Embedding-  Paket razvijen od strane Microsoft-a,  koji vam dozvoljava da preuzmete objekat iz dokumenta jedne aplikacije i da ga postavite u drugu.
Open Source Software- Program koji je na raspolaganju potpuno besplatno svima (Primer: LINUX-operativni sistem; Mozila Firefox- internet pretraživač; OpenOffice.org- besplatan Office programski paket)
Optički kabl- Optički kabl je linearno grupisana struktura  optičkih vlakana, koja su po sastavu ili od stakla ili od plastike, i služe za prenos informacija putem svetlosti. Wikipedia link
Outsourcing- Korišćenje usluga nekog nezavisnog provajdera van sopstvenog sistema
P
Password- lozinka
PC- Personalni kompjuter
PCI Express (Peripheral Component Interconnect Express), skraćenica za slot na matičnoj ploči, dizajniran za proširenje tipa grafička kartica, zamena za PCI, PCI-x i AGP 
Power Supply (PS)- napajanje na računaru, ulaz 220v više izlaza od 5,5v i jedan od 12v (napajanje matične ploče).
Patch- zakrpa, korekcija u nekom softveru, radi promene neke funkcionalne celine (produženje trail perioda, aktivacija nelicenciranog softvera) 
partition-particija- posebna logička celina na Hard disku (sistemska particija je ona gde je smešten operativni sistem)
Q
R
RAID- (redundant array of independent disks)- način, šema uparivanja više hard diskova na računaru, u cilju deljenja ili repliciranja (kopiranja) podataka, na više HDD-a, u cilju povećanja pouzdanosti, brzine ili i jedno i drugo.
RAM - (random-access memory) - operativna memorija računara, kojoj se može pristupiti bilo kojim redom, a zapis ostaje samo za potrebe neke aplikacije.
ROM - (read-only memory) -   interna i nepromenjiva memorija nekog uređaja
Router- ruter- je elektronski uređaj koji prosleđuje podatke među računarima/ uređajima koji su deo mreže 
rpm- rotation per minute- broj rotacija (obrtaja)  u minuti.
Rooting-Android rooting- Rutovanje, proces omogućavanja korisniku smart telefona, tableta il i drugog uredjaja sa Android mobilnim operativnim sistemom, da pristupi privilegovanim kontrolama (root access) unutar Android podsistema. 
Reballing- prekuglavanje čipova- usled grejanja kontakt između čipa i matične ploče popusti, naročito kod pojačanog grejanja čipa, pa se ponovno lemljenje zove pekuglavanje. 

SEO- Search Engine Optimization 
Sindication- Deljenje (share) sadržaja na više različitih web lokacija 
Safe Mode- Pokretanje računara u safe modu, znači podizanje operativnog sistema u modu kad rade samo osnovni servisi vašeg operativnog sistema. Koristi se za popravku OS kad je isti inficiran ili su neki od fajlova sistema oštećeni (delimično ili potpuno).  
Skype-besplatan softver za pisanu, glasovnu i video komunikaciju između dva računara, smart telefona, ili tableta, putem interneta.  
Switch- mrežni uređaj u kompjuterskim mrežama namenjen za uređivanje digitalne mrežne komunikacije uređaja- računara priključenih na njega, i to grupisanjem podataka po tipu, sadržaju i strukturi.  
Semiconductor- poluprovodnik 
SSD-Solid State Drive-  Drajv u čvrstom stanju- Predvidjen najpre kao zamena za HDD (hard disk), to je drajv koji nema pokretnih delova kao rotirajući disk na motorni pogon kod klasičnog hard diska, već je memorija smeštena u na čipu tipa fleš memorije. Veličina je od 1,8" -2,5", a povezuje se SATA konektorima.  
Socket- slot na matičnoj ploči računara, predvidjen za procesor (CPU). 
SPDIF- Sony/PhillipsDigital Interface- Interfejs za transmisiju digitalnih audio zapisa 
Slave- rang u setovanju neke komponente računara (optička jedinica npr.) 
Smart telefon- telefon sa naprednim IT mogućnostima u pogledu hardvera i softvera (Anroid, iOS)
Street View-Aplikacija (Google) za pregled snimljene lokacije iz perspektive ulice.
T
Touch screen- ekran osetljiv na dodir
Trojan Horse- trojanski konj- Vrsta malicioznog, zlonamernog softvera
Termalna pasta- pasta koja se nanosi na procesorski čip (CPU, GPU) da odvodi toplotu sa njega na pasivni metalni hladnjak (heat sink). 
Torrent-  Bit Torrent- to je protokol za "peer to peer" deljenje fajlova preko interneta.
torrent fajl- je kompjuterski fajl koji sadrži "metadata" o tome šta će biti razmenjivano, distribuirano putem interneta.
 
U
Uninterruptible Power Supply-UPS-  neprekidno(stabilno) napajanje, za računar i druge elektronske uređaje 
Upload- postavljanje sadržaja na neku web lokaciju 
Update-ažuriranje podataka to jest novija verzije softvera ili baze podataka. 
USB- Universal Serial Bus- Univerzalni kompjuterski port
User Name - Korisničko ime
UPS- Uninterruptible  Power Supply- Neprekidno napajanje
UEFI-  Unified Extensible Firmware Interface- Objedinjeni proširivi Firmver intefejs- Interfejs koncipiran za podršku BIOS-u ili čak i njegovu zamenu.
V
VGA- Video Graphics Array
W
WiFi- Tehnologija koja omogućava bežično povezivanje jednog sa drugim uređajem i razmenu podataka.
Windows- Operativni sistem razvijen od strane kompanije Microsoft 
WEB DESIGN- dizajniranje stranica na internetu
X
Y
Z

Коментари

Популарни постови са овог блога

Tipični problemi sa ruterom i kako da ih rešavate?

Kako napraviti mrežni kabal - Krimpovanje mrežnog (LAN) kabla.

Pristup vašoj IP kameri za nadzor preko interneta