петак, 15. новембар 2013.

Pristup vašoj IP kameri za nadzor preko internetaIP mrežne kamere su dizajnirane da rade u LAN-u (Local Area Network) a može im se pristupiti i preko interneta. Unutar LAN-a kameri pristupate lokalno ali dodatnim konfigurisanjem vaše mreže, imate mogućnost da pristupite vašoj kameri i preko Interneta. Da bi ste ostvarili treba slediti sledeće uputstvo.


Konfigurisanje- lokalni (LAN) pristup

Pre nego što budete u mogućnosti da pristupite kameri preko interneta, preporučujemo da konfigurišete kameru najpre za lokalni pristup, preko vaše lokalne mreže (LAN). Naravno najpre pregledajte prateću dokumentaciju za vašu kameru, i sve instrukcije za inicijalno podešavanje. Kad je podesite za lokalni pristup možete otpočeti sa podešavanjima za daljinski (internet)  pristup. Naravno ako je u pitanju poslovni prostor koji nije u vašem vlasništvu, morate tražiti saglasnost vlasnika za pristup preko interneta

Pristup IP kameri preko interneta

Da bi ste konfigurisali vašu kameru za pristup preko interneta, morate da konfigurišete takozvano prosleđivanje porta (Port Forwarding-PF) . PF vam omogućava da pristupite kameri sa udaljene lokacije prosleđivanjem mrežnih portova na koje je povezana vaša kamera ka internetu. Ti portovi se uglavnom prosleđuju tako što pristupite vašem mrežnom ruteru i konfigurišete ga da prosleđuje portove koje koristi vaša kamera. Za detalje u smislu koji portovi će biti neophodni za prosleđivanje signala sa vaše IP kamere, konsultujte proizvođačku dokumentaciju. Za svaki model rutera možete naći uputstvo na internetu kako se “Port Forwarding” odrađuje.  Korak 1 – Dobijanje informacije o IP adresi
Da bi ste pristupili vašem ruteru i konfigurisali PF, biće vam potebna IP adresa rutera na koji je kamera vezana. Do nje možete doći otvaranjem “Command Prompt” radne površine u sklopu Windows OS-a: Klikom na “Start” pa ukucate “cmd “ u  polje “ Run” (windows XP), t.j “Search” (Windows 7), zatim idete na ok ili “enter”:
 


Sl. 1 - Accessing Windows Command Prompt

U” cmd” radnu površinu ukucate komandu “ ipconfig/all”, nakon koje će biti izlistani svi podaci sa vašeg rutera, kao i njegova IP adresa.  

cmd.exe - "IPCONFIG" Command


Korak 2 – Pristupanje vašem ruteru
Kad ste dobili IP adresu vašek mrežnog rutera, onda treba da tu adresu (192.168.0.1 ) da ukucate  u vaš Internet pretraživač, u polje za URL adrese (Address bar).
U našem slučaju se radi o ruteru D LINK DI-524

sl. 3 - Accessing your Network Router


Korak 3 – Konfigurisanje prosleđivanja porta (Port Fotwarding) na ruteru

Morate da pronađete na ruteru sekciju za konfigurisanje PF-a. Sajt gde postoje uputstva za ogroman broj modela rutera je www.portforward.com. Na tom sajtu se cak nudi i softver koji samostalno odrađuje čitav postupak.
Na sledećoj slici za naš ruter se vidi ta sekcija gde konfigurišemo “port forwarding”. Privatna IP adresa kamere (Lokalna IP adresa) je unešena kao i jedinstveno ime koje će biti pridruženo  odgovarajućem pojedinačnom portu koji će biti prosleđivan (forwardovan). U ovom primeru port 80 će biti prosleđivan za kameru. Preporučuje se da se slede uputstva proizvođača kod izbora porta. Neke IP mrežne kamere zahtevaju više od jednog porta za prosleđivanje, kako bi ste iskoristili sve aplikacije koje kamera nudi. Takođe će vam biti presentirana i opcija izbora Protokola koji će biti korišćen. Uobičajene opcije skojima se srećemo su UDP, TCP ili obe zajedno. Vaš ruter možda ima i neke dodatne.. U većini slučajeva biće potrebno da izaberete opciju protokola :”Both” (obe). To će uskalditi i UDP i TCP protokole sa portom koji će biti prosleđen. Nakon popunjavanja idete na “Apply” , da podešavanja budu prihvaćemna od strane rutera.Sl. 4 - Port Forwarding


Nakon što su podešavanja sačuvana unutar konfiguracije rutera, trebalo bi da možete da vidite te informacije u listi, a tu su i neke druge informacije po default-u


Korak 4 – pristupanje vašoj IP kameri preko interneta
Sada pošto ste konfigurisali prosleđivanje porta na vašem mrežnom ruteru, što omogućava pristup kameri preko interneta, spremni ste da pokušate da pristupite kameri. Predlažemo da pokušate da pristupite kameri sa udaljene lokacije a ne unutar same mreže (lokalne), kako bi dobili potvrdu da ste ispravno konfigurisali ruter. Sa udaljene lokacije (misli se sa druge mreže, mobilne ili druge lan adsl mreže), potrebno je da unesete javnu IP adresu (public IP), koju vam daje vaš Internet provajder. Kontaktirajte vaseg ISP-a da vam kaže koja je vaša javna IP, jer nećete moći da pristupite kameri unošenjem njene lokalne IP adrese (Primer: 192.168.0.100), pošto privatna adresa IP kamere ne može biti vidljiva na internetu već samo u sklopu vaše lokalne mreže na koju je kamera vezana
Na slici 6 dole, vidite da je javna IP adresa 69.159.228.4 unešena sa udaljene lokacije, da bi se pristupilo kameri. Takođe port 800 je unesen u adresu. Ova kamera ne koristi port 80 za pristup kameri kao što smo prethodno konfigurisali u uputstvu.
U većini aplikacija port 80 će biti prosleđen i baš zbog toga neće biti potrebna informacija o portu u polju za adresu, kod pokušaja da se pristupi kameri. Čak šta više biće slučajeva i kad kamera ne koristi port 80 za pristup. Ti slučajevi su uglavnom povezani sa bezbedonosnim razlozima vezano za korišćenje porta 80. Savetuje se da konsultuje administrator mreže ili proizvođač rutera. Ako port 80 nije iskorišćen, biće potrebno da unesete punu IP adresu, uključujući i port koji je podešen za kameru. U ovom slučaju tačna adresa je . http://69.159.228.4:800.


Sl. 5 - Access your IP Network Camera over the Internet


Što se vaše javne IP adrese tiče , problem može da nastane, ako nije statička već dinamička.
Šta znači „dinamička“,? To znači da se vaša javna IP stalno menja. Internet Servis Provajderi naplaćuju posedovanje statičke IP adrese.
Šta je rešenje, postoje web sajtovi koji rešavaju taj problem; ( samo ukucajte u pretragu „free static IP address“).

Sada kada ste naučili kako da konfigurišete vaše kamere, poručite opremu (KLIKNITE NA SLIKU ISPOD):

http://eurovik.rs/WIP8A-CC20?tracking=5447ee721e2c53 коментара:

Postavite pitanje!