PERIFERIJE


Tipični problemi sa ruterom i kako da ih rešavate?

 

Kako da odaberete bezbedonosnu kameru za video nadzor? 

 


Kako da povežete Wireless štampač?

 

Povezivanje štampača kablom je lako. S’druge strane povezivanje wireless štampača nije baš toliko jednostavno. Čak i kad sve ide po planu,  kao što uglavnom ide, ipak je to malo komplikovaniji zahvat.
Ono što treba imati na umu je da postoje više tipova wireless printera. Bloetooth, na primer je bežični tip, kao i IrDA (infrared) tip povezivanja. Međutim kad govorimo o bežičnom printeru, uglavnom mislimo na WiFi printer, i na njega ćemo da se fokusiramo ovde.
Čak iako se koncentrišemo na WiFi , postoje više načina da povežete bežično vaš štampač, i za svaki osnovni tip veze, koraci se razlikuju u zavisnosti od printera pojedinačno. Zato je nemoguće da ovde pokrijemo sve moguće varijante do detalja. Umesto toga cilj je da se fokusiramo na ključne instrukcije u vezi odgovarajućih problema u koje bi mogli da zapadnete kod instalacije.

Šta nas zapravo očekuje?

Koraci u povezivanju štampača preko WiFi mreže u mnogome zavisi od toga šta hoćete da povežete.Tri izbora su:
  1. -          WiFi access point (pristupna tačka)
  2. -          Jedan ili više računara direktno
  3. -          Smart telefon ili tablet
Hajde da krenemo sa prvim slučajem.
Svaki WiFi uređaj, uključujući i štampač, može da podržava jedan ili više od tri različitih WiFi modova: infrastructure, ad hoc, i WiFI direct. Infrastructure mode zahteva WiFi access point, koji je obično ugrađen u ruter. Ideja je da  sve  WiFi uređaji u vašoj mreži povežemo preko pristupne tačke , koju u ovom slučaju pretstavlja vaš ruter. Ako je vaša mreža ima access point (pristupnu tačku)svaki WiFi uređaj i sam ruter treba da budu u “infrastructure” modu. Virtualno svaki Wi-Fi štampač ćće podržazi taj mod.
Pretpostavimo da povezivanje vršite samostalno ili se oslanjate na nečije konsultacije ko je upućen sa podešavanjima, pogotovu bezbedonosnim. Ključne informacije koje će vam možda trebati čim počnete setap vaše mreže, jesu ime mreže (SSID), password za mrežu (ako postoji, a trebalo bi) i koji sigurnosni protokol vaša mreža koristi (WEP, WPA, ili WPA2).
Trebalo bi da znate i o drugim podešavanjima koja možete da promenite od uobičajenih izbora. Na primer ako isključite DHCP, koji automatski dodeljuje IP adrese, moraćete štampaču ručno da dodelite IP adresu. Isto tako ako ste podesili vaš “access point “  da se povezuje samo sa specifičnim MAC adresama (fizičke adrese iređaja), moraćete da unesete ručno MAC adresu štampača u listu uređaja. Zaključak je ili da vodite računa da ne menjate osnovna podešavanja ili da znate šta ste promenili i korekcije izvršite ručno, kako bi vaš novi urađaj bio prihvaćen.

Povezivanje na pristupnu tačku

Kompjuter na koji instalirate drajver, treba već da bude povezan na mrežu, tako da podešavanje štampača sastoji se od dva koraka:
- uspostavljanje Wi-Fi konekcije između printera i mreže
- instaliranje drajvera koji reguliše slanje zadataka za štampu na štampač
Uspostavljanje Wi-Fi veze zavisi od štampača. U nekim slučajevima će te imati SETUP wizard u meniju printera, koji će vas voditi kroz podešavanja; pitaće vas da unesete SSID na primer. Kod drugih će biti poseban meni sa opcijama gde birate i popunjavate samostalno.Kod nekih pa trećih instalacioni disk / program drajvera koji ide sa štampačem će voditi računa da unesete potrebne informacije, uglavnom tražeći da povezivanjem preko USB kabla pošaljete podešavanja štampaču.
Proverite najpre uputstva za štampač da bi ste odabrali pristup kod instalacije. Ako ste izgubili originalnu dokumentaciju, trebalo bi da skinete istu sa sajta proizvođača štampača. U  skladu sa pristupom, kad jednom unesete informacije koje štampač traži, on će uspostaviti vezu. Ako se to ne desi preostaje da proverite detaljno sve promene koje ste napravili u podešavanjima vaše pristupne tačke – rutera.
Zapišite trenutna podešavanja, zatim ih vratite sve u “default” stanje, i pokušajte povezivanje ponovo. Ako konekcija sada radi, morate da snimite šta ste od podešavanja promenili, t.j. šta je bio razlog nepovezivanja. Kad jednom snimite ispravne vrednosti svih podešavanja iste možete da podesite i na ostalim Wi-Fi uređajima koji su u vašoj mreži.

Povezivanje direktno

Zavisno od štampača, možda će te moći a možda i ne da ga povežete direktno na drugi Wi-Fi uređaj zarad bežičnog štampanja. Povezivanje direktno zahteva ili “ad hoc” ili “Wi-Fi Direct” mod, koji smo pomenuli ranije. Ad –Hoc mod je originalna opcija za konekciju bez pristupne tačke. Wi-Fi Direct je funkcionalno sličan je omogućava takođe direktnu konekciju, ali je mnogo lakši za podešavanje i korišćenje. Međutim kao naj noviji nije za mnoge printere na raspolaganju uputstvo.
Ako vaš printer ne podržava ostale modove, i vaš kompjuter ne podržava WiFi Direct, povezivanje bez pristupne tačke nije opcija. Ako printer nudi ad-hoc  mod, i imate ad-hoc mrežu na raspolaganju, generalno se povezujete kao i na pristupnu tačku, unosom SSID i drugih detalja a zatim instalirate drajver na kompjuter sa kog želite da štampate. Proverite uputstva i korak po korak detalje kod podešavanja.  
Wi-Fi Direct je najomiljeniji izbor za konektovanje. Ne samo što je naj lakši  za upotrebu, već dva urađaja možete da povežete čak i ako samo jedan od njih podržava tu opciju.

Podešavanja za miš koji je priključen na vaš računar- Devices and Printers. 

 Miš (mouse) je periferni uređaj koji koristimo za vizuelnu i funkcionalnu navigaciju kroz operativni sistem i programe računara a preko displeya (monitora). Navigacija se realizuje jednostavno pomeranjem kursora (pointera) kroz programski interfejs, koji vidimo na našem ekranu, i klikanjem na pojedine aktivne tačke ili polja, u stvari pokrećemo neku programsku funkciju. 

 Pogledajte još:

Kako da povezete 5.1 sistem zvucnika na kompjuter

 Interesantne prečice na tastaturi za svaki dan.

Коментари

Популарни постови са овог блога

Tipični problemi sa ruterom i kako da ih rešavate?

Kako napraviti mrežni kabal - Krimpovanje mrežnog (LAN) kabla.

Pristup vašoj IP kameri za nadzor preko interneta