среда, 25. фебруар 2015.

Nadogradnja ili zamena neke komponente hardvera vašeg racunara- Možete li da preselite instalaciju vašeg Windows-operativnog sistema?

Kada govorimo o zameni neke komponente hardvera, ovde ćemo da analiziramo slučajeve koji imaju direktan uticaj na  instaliran softver (operativni sistem i programe) na vašem računaru.
Tako  ćemo analizirati nekoliko pojedinačnih slučajeva kako bi vam pomogli da vaš računar što lakše i brže vratite u "default" stanje.

Slučaj 1.

Preseljenje podataka sa jednog hard diska na drugi ili sa hard diska na SSD

Kupili ste nov računar i želite da na njemu imate identično radno okruženje kao na starom. Postoji rešenje za to;
U sklopu Windows operativnog sitema imate aplikaciju:
Windows Easy Transfer, pomoću koje podatke i podešavanja možete sa jednog hard diska da prebacite na drugi ili na SSD (Solid State Drive radi brže i pouzdanije)
 
Kliknete na Start pa u polje Search ukucate : Windows easy transfer;


Biće vam ponuđena ta aplikacija i klikom na nju istu pokrtenete.


Ponuđene su tri mogućnosti prenosa, preko kabla sa Easy transfer, preko lokalne mreže ili sa eksternog hard diska ili fleš memorije .
Ovom aplikacijom možete da prenesete i sva podešavanje operativnog sistema i programa ali ne i same programe.


Slučaj 2.

 Kloniranje hard diska 

Želite da stari HARD DISK zamenite novim , većeg kapaciteta ili bržim, ili SSD-om.
Kloniranje hard diska podrazumeva kloniranje sadržaja jednog Hard Diska na drugi, pa su tako oni identični. Danas se nude mnogobrojni softveri za kloniranje sadržaja hard diska, dovoljno je da ukucate u pretraživaču: Clone hdd


Korelacija sa akcijama na hardveru

  • Ako je na primer otkazala matična ploča na vašem računaru i vi ste je zamenili pločom koja nije identična prethodnoj, vaš postojeći operativni sistem će imati problema da se pokrene, zato što instalirani drajveri  nisu kompatibilni sa novim hardverom. U tom slučaju moraćete da butujete Windows u Safe Modu, i da instalirate kompatibilne drajvere, kao i da uklonite stare. To može da bude mučan i zamoran posao.

  • Ako su podaci na vašem računaru od fundamentalnog značaja (ne smeju biti izgubljeni otkazivanjem hard diska), onda kloniranje može da se iskoristi ili regularni Backup na spoljni memorijski medij. Ako hard disk računar otkaže ubacivanjem, pokretanjem njegovog klona, nastavljate nesmetano rad.


Нема коментара:

Постави коментар

Postavite pitanje!