петак, 21. март 2014.

Kreiranje bootabilnog USB diska (bootable USB flash) za instalaciju operativnog sistema , upotrebom cmd-command prompt-a

Čuli ste naravno da instalaciju operativnog sistema možete da odradite i preko spoljašnjeg USB diska ili USB fleš memorije. Naravno da bi podesili first boot preko USB-a, ovde ćemo da vam objasnimo podešavanja preko command prompt-a;


Čitavu proceduru možemo da podelimo na šest glavnih koraka:
  1. Priključite USB disk na računar
  2. Otvorite cmd ( u Windows srearch polje ukucate cmd) sa administratorskom nadležnošću
  3. U novootvorenom prozoru upišete naredbu DISKPART zatim naredbi LIST DISK i obratite pažnju na broj koji vaš disk ima
  4. U ovom koraku morate uneti više komandi jednu za drugom:
          SELECT DISK 1 (DISK 1 je oznaka vašeg USB diska)
           u slučaju da vaš disk nosi neku drugu oznaku ukucajte : select disc 2, select partition 3 itd...
          CLEAN
          CREATE PARTITION PRIMARY
          SELECT PARTITION 1
          ACTIVE
         FORMAT FS=NTFS
         formatiranje će potrajati izvesno vreme
         ASSIGN
         EXIT
      sada samo minimizirajte cmd- prozor bez zatvaranja pošto će vam još trebati
    5.  Sada ubacite vaš instalacioni disk u optički uređaj i obratite pažnju na slovnu oznaku:
         Na primer ako je slovna oznaka E: , maksimiziramo cmd, i unesemo sledeće komande:
         E: CD BOOT (E: je oznaka DVD RW uređaja) i ppritisnemo ENTER
         CD BOOT pa enter
         BOOTSECT.EXE/NT60 H:
         H: u ovom slučaju označava oznaku našeg USB diska; ako je kod vas drugačije unesite vašu      oznaku
         Sledeće što treba da se desi je da dobijete poruku da je bootcode uspešno zapisan na vaš disk.
      6. Kopiramo sadržaj instalacionog DVD-ja na USB disk i on je spreman za upotrebu.

Kod instalacije operativnog sistema sa ovog  diska potrebno je u BIOS-u postaviti USB kao 1st. boot device, ali to je standardna procedura izbora, odakle ćemo da butujemo naš operativni sitem.
         
        


Нема коментара:

Постави коментар