четвртак, 03. април 2014.

SEO- Search Engine Optimization- Pojam i osnovni elementi optimizacije vašeg internet sadržaja za bolju vidljivost od strane pretraživača

SEO- Serach Engine Optimization- Engleska skraćenica koja podrazumeva "optimizicaju internet sadržaja zarad bolje vidljivosti od strane pretraživača".
U današnje vreme dominacije interneta, kao globalne multimedijalne, socijalne i poslovne mreže, vrlo je važna vaša prisutnost na njoj, ako ste preduzetnik, umetnik, zanatlija, trgovac, ili  šta god drugo što ima svoje potrošače to jest korisnike ili klijente.
Naravno SEO predstavlja skup tehnika i postupaka, koji ne traže finansijska ulaganja da bi ste poboljšali vidljivost vašeg WEB sadržaja ili prezentacije, i uspešnost zavisi od mnogo faktora.

Kakvi su efekti vaše SEO kampanje možete pratiti tako što pratite statistiku vašeg web sajta, a  i za to imate besplatan Google servis : Google Analitics.

Majkrosoft je kao i mnoge druge kompanije napravio i softver za poboljšanje pojedinih SEO segmenata.

 
Na ovom mestu ćemo da objasnimo neke od osnovnih pojmova, koji su fundamentalni koraci, sastavni delovi kompleksne SEO doktrine:


Keyword - Ključna reč - to je termin koji podrazumeva da reč/reči koje ste upotrebili u opisima na sajtu, jesu reči koje su puno tražene pa su zato i "ključne" . Znači treba proizvod ili uslugu na web sajtu opisati rečima koje najbolje karakterišu iste i za njima će posegnuti potencijalni klijenti kad pretražuju interenet. Na osnovu tih reči  pretraživači i nalaze sadržaj vaše stranice jer se on poklapaju sa pretragom. Naravno ne treba forsirati ponavljanje jedne reči.

Indexing - Indeksiranje je proces prikupljanja i skladištenja podataka širom WWW-a. Pretraživači konstantno analiziraju web za sve promene i novonastale stranice na njemu, kako bi imali što verodostojniju bazu raspoloživih informacija i podataka. To naravno podiže njhihovu pouzdanost i efikasnost jer čim pronadju nvo sadržaj pretraživači ga zabeleže (indeksiraju), prekopiraju u svoju bazu , i tako ga imaju kao raspoloživi rezultat nečije pretrage .  

Links - Linkovi - Veze - Generalno postoje dva tipa veza u SEO terminologiji, to su unutrašnje (internal) i spoljašnje (external). Unutrašnje veze su veze unutar vašeg web sajta i one povezuju stranice ili njihove segmente. Tako na primer meni sa linkovima je unutrašnjom vezom povezan sa vašim stranicama. Spoljašnje veze pa povezuju vaš web sajt sa drugim sajtovima ili obrnto, druge sajtove sa vašim.

Anchor text - "Sidro" tekst-  je termin koji podrazumeva hiperlinkovane tekstove , budući da je to sidro linka.  Ako ste još iskoristili ključnu reče kao sidro tekst- hiperlinkovan tekst, to pomaže poboljšanju "rank"-a vašeg sajta. Zato se preporučuje ovaj postupak u poboljšanju vidljivosti vašeg sajta.

Tag - tag oznaka je komanda umetnuta u dokument ili segment dokumenta koja definiše kako će dokument biti formatiran. Tagoovi se koriste od strane svih vrsta formata koji se koriste za tekstualne fajlove. Uključen je i SGML i HTML jezik.


Title tag - Naslov tag, ili naslov strane je tag u .html označen kao <title>. Naslovni tag predstavlja naslov stranice i može biti vidjen u tabovima vašeg browser-a ili u glavnim linijama (headlines) rezultata pretraživanja.  Naslovni tagovi pomažu pretraživačima i internet korisnicima da imaju predstavu o čemu govori vaša stranica.

Meta description - Meta opis - Meta opis je drugi .html tag, ali njegova namena je da opiše stranu.
 Slično kao i "naslov tag" meta opis strane je važan i potrudite se da uključuje i poziv na neku akciju.


 301 redirect - Kada obrišete stranu ili promenite URL,   i kad korisnik pokuša da pronađe izbrisanu lokaciju, kao rezultat dobije "404 error" ili "Page not found". Da bi ste izbegli konfuziju korisnika ili posledice po vaš web renking, preporučuje se koristite preusmeravanje - 301 redirect.  To će preusmeriti korisnike i pretraživače sa starih URL adresa na druge aktivne strane koje ste vi naveli.

SERP -  Search Engine Results Page  - Strana sa rezultatima pretraživanja- je strana koja se pojavi nakon ukucavanja neke reči i pritiskom na pretraživanje.

1 коментар:

  1. Tagovi (meta tags eng) se kod nas jos zovu i meta atributi. Redirekcija 301 je permanentna redirekcija jedne URL strukture na drugi URL koji moze imati razlicitu strukturu, 302 je privremena redirekcija.
    Ostalo je super ;)

    ОдговориИзбриши