петак, 22. новембар 2013.

Iskoristite Excel u vašem poslovanju- Napravite fakturu koja računa samostalno

Poznato je da Office program Excel ima  mogućnost da sračunava po funkcijama koje smo mu zadali, i tako štedi puno vremena, u računovodstvu na primer.
Još jedna prednost je što je taj program kompatibilan sa Access-om, pa se može graditi baza podataka, ako imamo veliki broj dokumenata, izdatih faktura, računa, predračuna itd.

Ovom prilikom smo za vas napravili fakturu koja samostalno sračunava:
  1. Vrednost robe (br. komada x cena )
  2. Sračunava iznos PDV (potrebno je samo da unesete procenat po kome se PDV obračunava)
  3. Sabira vrednost robe i PDV-a, sve predhodno u zasebnim kolonama.


Treba da obratite pažnju samo koja funkcija za koje polje je definisana:
Tako na primer:
Najpre unesete količinu i vrednost robe, ačim pređete u sledeće polje, funkcija:  =IF(E16="",1,E16)*F16
To je logička funkcija koja množi polja E16 i F16 i izračunava ukupnu vrednost te robe, (slova su broj kolone a broj je broj odgovarajućeg reda). Na taj način možete da definišete neograničen broj proizvoda, samo promenom broja za red.

Stopu PDV-a samo unesete , jer je tip polja definisan kao procenat
 Sledeća stavka je iznos PDV-a: i tu je korišćena f-cija: =ROUND(G16*H16,2)

U koloni : Cena + PDV, jednostavno su te dve kolone sabrane: G16+I16
Opšte je poznato da u Excel-u možemo da saberemo sve vrednosti neke kolone, funkcijom SUM
pa tako je  za kolone UKUPNO definisana funkcija: =SUM(I16:I23) i funkcija: =SUM(J16:J23)

Tu se sabiraju polja od 16. do 23. reda, a kao što sam rekao, vi možete da definišete iste za neograničen broj polja..
Ostala polja su za unos teksta i ubacivanje logo-a firme.

Što se štampe tiče, da bi odštampana forma bila oblika fakture jednostavno smo  polja koje su od značaja oivičili linijama (desni klik na polje onda u padajućem meniju definišete : Borders

Slažem se da je neko iskustvo u Excelu potrebno ali nadam se da će ovo malim preduzetnicima biti od koristi.

Ako ipak imate poteškoća da stvari odradite samostalno, možete fakturu da skinete sa jedne od naših stranica na sajtu SCRIBD.

Нема коментара:

Постави коментар