петак, 01. новембар 2013.

Windows prečice preko tastature

Alt + Tab

Prebacivanje sa jedne na drugu otvorenu aplikaciju (kad imate više otvorenih aplikacija).
Obrnutim smerom se krećete istovremenim pritiskom  Alt + Shift + Tab.

 Ctrl + Tab

Prebacivanje ot Tab-a u tab (pretraživač), ili od strane na stranu otvorenog dokumenta.

Alt + double-click (Alt + dvostruki klik)

Uključuje "properties" za aplikaciju na kojoj ste napravili dvoklik (važi za sve verzije Windowsa).


Alt + Print Screen (ili samo Print Screen)

Pravi kopiju vašeg skrina , odnosno u tom trenutku otvorenih prozora (važi za sve verzije windows-a), Ako pritisnete samo "Print screen", kopirate kompletan skrin. Ako isti želite da vidite otvorite program "Paint" i onda komandu "paste". Tu možete da selektujete ono što vam je interesantno i sačuvate u ponudjenim formatima.

Ctrl + Alt + Del

 Otvara Windows opcije za "locking computer, switching user, Task Manager", itd. u kasnijim verzijama windowsa . Pritiskom na Ctrl+Alt+Del više puta će restartovati   kompjuter.

 Ctrl + Shift + Esc

Odmah otvara Task Manager. U task menadžeru možete da isključite bilo koju aplikaciju ili proces:

Ctrl + Esc

Otvara Windows start meni u većini verzija windowsa. U windows 8 ova komanda će otvoriti početni ekran.

Alt + Esc

Bira između otvorenih aplikacija u "Taskbar-u",  počev od windows 95 i svim kasnijim verzijama.

Alt + Space bar

Otvara padajući kontrolni meni za trenutno otvoren program.

Alt + Enter

Otvara "Properties" prozor za selektovanu ikonu ili program.

Shift + Del

Obrisaće svaki fajl ili drugi objekat bez da ga smešta u korpu (Recycle Bin)

Ako držite Shift dugme pritisnuto!

Sprečićete pokretanje CD-a iako isti ima auto- run (auto play)

Šta rade Windows  funkcije: F1 do F12?

F1
 • Skoro uvek je to "help" dugme - dugme za pomoć u otvorenom programu
 • Otvara CMOS Setup.
 • Windows dugme + F1 će otvoriti Microsoft Windows help and support center.
 • Otvara Task Pane.
F2
 • U Windowsu otvara opciju zamene imena selektovane ikone, fajla, ili foldera
 • Alt + Ctrl + F2 otvara prozor dokumenta u Microsoft Word.
 • Ctrl + F2 pokazuje "print preview" prozor u Microsoft Word.
F3
 • Uglavnom otvara opciju "search" -pretraživanje
 • U MS-DOS-u ili Windows command line F3 će ponoviti zadnju komandu.
 • Shift + F3 će promeniti tekst u Microsoft Word od velikih u mala slova ili početno slovo na početku reči
 • Windows dugme + F3 otvara  Advanced find (napredno traženje) prozor u Microsoft Outlook.
F4
 • Otvara "find" prozor u Windows 95 do XP.
 • Otvara "address bar" u Windows Explorer i Internet Explorer.
 • Ponavlja zadnju sprovedenu akciju (Word 2000+)
 • Alt + F4 zatvoriće prozor trenutno aktivnog programa u Microsoft Windows.
F5
 • U svim novijim Internet pretraživačima  F5 aktivira refresh ili ponovo učita stranu ili dokument
 • Otvara find, replace, i go to prozor u Microsoft Word.
 • Pokreće slide show u programu Power Point
F6
 • Stavlja kursor u Address bar in Internet Explorer-u, Mozilla Firefox-u, i većini drugih pretraživača
 • Ctrl + Shift + F6 otvara drugi otvoren Word dokument.
F7
 • Najčešće se koristi za spell check  i  grammar check dokumenata u Word i Outlook prg.
 • Shift + F7 sprovodi Thesaurus check za selektovanu reč.
 • pokreće pretragu u Firefox-u
F8
 • Dugme koje otvara Windows startup menu, a koristi se za ulazak u Windows Safe Mode.
F9
 • Ima primenu kod Mac OS
  F10
  • U Microsoft Windows aktivira menu bar otvorene aplikacije.
  • Shift + F10je isto što i desni klik na selektovanu ikonu, file, ili Internet link.
  • Otvara hidden recovery partition (skrivenu particiju koja se koristi za backup) na HP i Sony computers.
  • Otvara CMOS Setup.
  F11
  • Full-screen mode za sve novije pretraživače.
  • Ctrl + F11 za otvaranje hidden recovery partition prilikom starta većine Dell computers.
  F12
  • Otvara Save kao prozor u Microsoft Word.
  • Shift + F12 sačuvaće Microsoft Word document.
  • Ctrl + Shift + F12 odštampaće document u Microsoft Word-u.

  1 коментар:

  1. KAko igrao sam igricu nesto sam kliknuo i onda sad mi se slika pomera u odnosu na mog lika koga igram sta da uradim?

   ОдговориИзбриши

  Postavite pitanje!